Проект "Подкрепа за арзвитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация - Общини Вършец, Берковица и Годеч" Договор N BG161PO001/3.2-02/2011/022 Неразкритата тайна на Западна Стара планина
Берковица
Вършец
Годеч
 
 
 
bg
Филми
Видео клипове
Информация
Покажи обекта
Берковица
Вършец
Годеч
Начало
Страници
Обекти
Пълнометражен филм
Трейлър
Видео от събития
 
Инструкции
 
 

Туристически Информационен Център – Берковица

Адрес: ул. „Поручик Грозданов“ 11 /до къща-музей „Иван Вазов“/.

Работно време: вторник – събота от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17:00 ч.

Телефон: +35995388682

e-mail: tic_berkovitsa@abv.bg

Сайт: http://www.berkovitsa.bg

Туристически Информационен Център – Вършец

Адрес: гр. Вършец, бул. "Република" №90А

Работно време: вторник – събота от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17:00 ч.

Телефон: +35995273156, +359879299984

e-mail: tic_varshets@abv.bg

Сайт: http://tic-varshets.hit.bg/

Община Годеч

Адрес: гр.Годеч, пл. Свобода №1

Телефон: +35972922300

e-mail: office@godech.bg

Сайт: http://godech.bg

Моби – 2 Експрес ДЗЗД

Адрес: гр. София бул. България 49

e-mail: office@moby2express.com

Моби2 ЕООД

Адрес: гр. София бул. България 49

Телефон: +35924912353

e-mail: office@moby2.com

Сайт: http://moby2.com

ЕКС-ПРЕС ООД

Адрес: гр. Габрово, ул. "Батак" 31

Телефон: +35966860860

e-mail: express2004@gmail.com

Сайт: http://ex-press-info.com

Tourist Info Center – Berkovitsa

Address: Porutchik Grozdanov str. 11 /neraby house „Ivan Vazov“/.

Work time: Tuesday – Satirday from 8.30 to 12.00 and from 12.30 to 17:00

Phone: +35995388682

e-mail: tic_berkovitsa@abv.bg

Site: http://www.berkovitsa.bg

Tourist Info Center – Varshetz

Address: Varshetz bul. Rebublika 90A

Work time: Tuesday – Satirday from 8.30 to 12.00 and from 12.30 to 17:00

Phone: +35995273156, +359879299984

e-mail: tic_varshets@abv.bg

Site: http://tic-varshets.hit.bg/

Municipality Godec

Address: Godech Svoboda 1

Phone: +35972922300

e-mail: office@godech.bg

Site: http://godech.bg

Moby – 2 Express DZZD

Address: Sofia bul. Bulgaria 49

e-mail: office@moby2express.com

Moby2 Ltd

Address: Sofia bul. Bulgaria 49

Phone: +35924912353

e-mail: office@moby2.com

Site: http://moby2.com

EX-PRESS Ltd

Address: Gabrovo Batak str 31

Phone: +35966860860

e-mail: express2004@gmail.com

Site: http://ex-press-info.com

 
 
 
<<< Предишен обект
Следващ обект >>>
 
 
 
title
content